ស្ត្រី​ម្នាក់ បាន​សម្លាប់ខ្លួន​ដោយសារ​ពេទ្យ​វះកាត់ ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​ដាក់​គាត់​ – CEN