កក្រើក​រញ្ជួយ​សហគម​ន៍​សាសនា​គ្រិស្ត​ពេល​ទស្សនា​ឃ្លីប និង​ព័ត៌មាន​ថា ព្រះ​ម៉ែ Maria បាន​សម្រស់​ទឹកភ្នែក​នៅ​ព្រះវិហារ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​អាមេរិក (មានវីដេអូ) – CEN