សន្និសីទ​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​អាច​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា​ – CEN