ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត BENTLEY ភ្នំពេញ អបអរ​ពិធី​បើកសម្ពោធ​សាល​តាំង​លក់​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN