ចេះតែមែន! គ្រូ​ស្រីនេះ​ត្រូវ​រង​ការដាក់វិន័យ បន្ទាប់​​បង្ខំ​​សិស្ស​ស្រី​​៣​​នាក់​​ដែល​​ពេញ​​វ័យ​​អៀន​​ខ្មាស់​​ឲ្យ​ដោះ «​អាវទ្រនាប់​» ចេញ ព្រោះ​ចោទថា​… – CEN