​ក្រសួង​ការងារ រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម – CEN