បុរស​ម្នាក់​បើករថយន្ត​បុក​រះ​អ្នកជិះ​ម៉ូតូ រថយន្ត​ជាច្រើន​នៅ​ភ្លើងស្តុប តែ​ទាល់ច្រក ធ្វើជា​ឆ្កួត​ស្រាត​ដេញ​ចាក់​គេឯង​យ៉ាង​សាហាវ – CEN