បើកប្រាក់​ជូន​កម្មករ​ក្នុង​រោងចក្រ​ចំនួន​៩ ដែល​ត្រូវ​ថៅកែ​រោងចក្រ​រត់ចោល​ – CEN