​ឃាតករ​រំលោភ​សម្លាប់​ក្មេងស្រី​អាយុ​៤​ឆ្នាំ ​ញាត់ចូល​ពាង​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ឡើង​តុលាការហើយ​ – CEN