ហេតុអ្វី​សំបុត្រ​លោក គឹម ជុង​អ៊ុន ផ្ញើជូន​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក មាន​ទំហំ​ប្លែក​ខុសគេ​? – CEN