​ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្រវឹងស្រា យក​មង​ទៅ​ដាក់​ត្រី​ក្នុង​ស្រះ បណ្តាល​ឲ្យ​លង់ទឹក​ស្លាប់​ – CEN