ប្រធានាធិបតី Trump បួងសួង​កុំ​ឲ្យ​ចាំបាច់ “​ចលនា​ទា​ហា​ន” ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN