បង្ក្រាប​គ្រឿង​ក្នុង​ជ្រូក​ខូច​គុណភាព ជាង​១​តោន នាំចូល​ពី​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN