បុរស​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ជាប់គុក ១៨​ឆ្នាំ ដោយសារ​សម្លាប់​កូនចិញ្ចឹម​អាយុ​ទើប ១៨​ខែ​ – CEN