ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកលេង​អ៊ិន​ធឺ​ណេត​យល់ច្រឡំ​ស្ទើរ​គ្រប់​គ្នា ដោយសារតែ​នាង​… – CEN