សេត​វិមាន​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​ពី​ពេលវេលា​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN