“តួអង្គ​២​សំខាន់ ម្ចាស់ឆ្នោត និង គ​.​ជ​.​ប ត្រូវ​ដើរ​ទន្ទឹម​គ្នា​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​” – CEN