ស្រី​ប្រកាន់ សង្ឃ​ប្រកែក , គណសង្ឃ​ចាប់​ផ្សឹក​ព្រះចៅអធិការ​វត្តភ្នំ​បាក់​លើ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ – CEN