ពេល​គ្រង​ឈុតសម្លៀកបំពាក់​អីចឹង​ទៅ Maria Ozawa ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​មើល​សឹងពុំ​ស្គាល់​ថា​នាង​ជាតា​រា​… – CEN