​ខ្ញី និង​រមៀត មិន​ត្រឹមតែ​ជួយ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម ប្រភេទ 2 យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ហើយ​ថែមទាំង​ជួយ​ទប់ស្កាត់​បាន​នឹង​ការស្ត្រូប គាំងបេះដូង​ – CEN