ខ្លោចចិត្ត​! មក​ដឹង​មានរឿង​អ្វី បានជា​ឌី​ជេ ក្លិប​បង្ហោះ​សារ​ប្លែក​បែបនេះ ? – CEN