ត្រាំ ព្រមាន​ព្យុងយ៉ាង​ត្រង់ៗ​ថា “​កុំ​ចង់​សាកល្បង​ជាមួយ​អា​មេ​រិច​” – CEN