យុវជន​រុស្ស៊ី ដែល​តែង​ប្រាប់​គេ​ថា “​ជាតិ​មុន​រស់​នៅលើ​ភព​ព្រះ​អង្គារ​” – CEN