អីយ៉ា​! ប្អូនថ្លៃ​របស់ នី រតនា ទាំង​សង្ហា ហើយ​ច្រៀង​បាន​ពីរោះ​ខ្លាំង​ទៀត ប៉ុន្តែ​គេ​ប្រាប់ថា​មិន​ចង់​ចូល​សិល្បៈ​ដោយសារ​…(​វីដេអូ​) – CEN