កម្មករ​សំណង់​ម្នាក់ ធ្លាក់​ពីលើ​អគារ​ជាន់​ទី​៤ ស្លាប់ , ម្ចាស់​ការដ្ឋាន និង​មេកា ដឹក​សព​ចេញ​បាត់​ – CEN