ស្ដាប់ តារា​ស្រី សូ​ដា នី​តា និយាយ​អ្វីខ្លះ ទាក់ទង​នឹង​រឿង​លោក ស្រិល វណ្ណា ? – CEN