តោះម​កមើល ក្មេងៗ​ច្រឡំ​ប៉ា ដោយសារ​ប៉ា​ពួកគេ​ជា​កូនភ្លោះ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN