ស្រិល វណ្ណា អះអាងថា​ពុំបាន​ចាប់រំលោភ​ដូច​នាង​លី​តា​ដែល​ឪពុកម្តាយ​ផ្សំផ្គុំ​ឲ្យ ចោទ​ទេ និង​សូម្បី​លុយ​ឡាន​ក៏​គ្មាន​ដែរ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN