ស្លាប់​ម្នាក់ របួសធ្ងន់​ម្នាក់ រថយន្ត​បុក​ម៉ូតូ​រ៉ឺម៉ក​ដឹក​ត្រី​ – CEN