នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ អះអាងថា នៅតែ​បន្ត​ហាមឃាត់​បណ្តា​សកម្មភាព​នយោបាយ​ – CEN