ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ​៖ ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​រីករាយ​បំផុត​ព្រោះ​បាន​ជួយសង្គ្រោះ​ជីវិត​ភរិយា​កងទ័ព​ម្នាក់​ទាន់ពេល​ – CEN