កងកម្លាំប្រដាប់អាវុធ​ត្រៀម​ទប់ស្កាត់​ចំពោះ​ឧបាយកល​រំខាន​ដល់​ការបោះឆ្នោត​នាពេលខាងមុខ​ – CEN