កូរ៉េខាងជើងហៅ ដូណាល់ ត្រាំថាឆ្កែឆ្កួត និងមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលលោកនិយាយ – CEN