បច្ចុប្បន្ន​ពិតជា​សម្បូរ​មនុស្ស “​មាយា​ទ​អន់​” មែន​! ពេល​ឃើញ​មនុស្ស​ជួប​គ្រោះ​ថ្នាក់​លើ​ផ្លូវដែក បែរ​ជា​ទាញ​ទូរស័ព្ទ​មក “​សែ​ល​ហ្វី​” – CEN