​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប្រារព្ធ​ទិវា​បរិស្ថាន​ជាតិ និង​បរិស្ថាន​ពិភពលោក​ – CEN