នឹកគិត​ថា​ជា​សំរាម ស្មាន​មិន​ដល់​ថា​ដុំ​មាស​ដល់​ទៅ​… ៤​គីឡូក្រាម​សោះ​ (មានវីដេអូ) – CEN