អភិបាលខេត្ត​សៀមរាប បញ្ជា​ឲ្យ​រុះរើ​ផ្សារ​ផល្លា​រាត្រី​អង្គរ​៥ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប , តំណាង​ប្រជាពលរដ្ឋ​៥០​គ្រួសារ ប្រតិកម្ម​ចំពោះ លោក ផែន វណ្ណៈ​ – CEN