កុំឱ្យ​ពិបាក​រក​កន្លែង​ស្នាក់ ពេល​ទៅលេង​កំពង់សោម​ម្ដងៗ ឆន សុវណ្ណ​រាជ ជះ​លុយ​ធ្វើ​រឿងនេះ​តែម្ដង​ – CEN