ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ចាប់ផ្តើម​ពិភាក្សា​ជាមួយនឹង​មេដឹកនាំ​ចិន​ – CEN