មនុស្ស​ជិត ១០០​នាក់ ស្លាប់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះទឹកជំនន់​នៅ​វៀតណាម​ – CEN