សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ​សុខាភិបាល ចុះ​ដកហូត​គ្រឿងសំអាង​ខុសច្បាប់ ជាង​១​តោន​ – CEN