វិធី ២ បែប ដើម្បី​កម្ចាត់​អាចម៍រុយ​ឲ្យ​ផុត​ពូជ​ពី​វត្ថុធាតុដើម​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះបាយ​ – CEN