​អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះជួយ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ​រួមគ្នា​ថែរក្សា​សន្តិភាព ប្រឆាំង​ដាច់ខាត​នូវ​ការ​ញុះញង់​ណាមួយ​បង្ក​ឲ្យមាន​សង្គ្រាម ហើយក៏​មិន​ត្រូវ​ជឿ​ការឃោសនា​ដេក​ផ្ទះ​ឈ្នះ​ឯង​នោះដែរ​ – CEN