​តើមានរឿង​អ្វី ដល់​ថ្នាក់ ប៉ែន ចំរុង ចង់ទៅ​បួស ខណៈដែល​អ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម ព្យាយាម​ជួយ​ឃាត់​? – CEN