អនុប្រធាន​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្ត​បាត់ដំបង បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ក្រឡាប់​រថយន្ត​ – CEN