ប្តី​ខឹង​ប្រពន្ធ​មិន​ព្រម​លែងលះ ដាល់​មួយ​ដៃ​ប៉ោង​មុខ ត្រូវ​នគរ​បាន​វៃ​ខ្នោះ​ – CEN