ស្វាគមន៍​លោក​ប្រធាន Kim Jong Un ដែល មកដល់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី (មានវីដេអូ) – CEN