ជីដូន​និង​ម្តាយ​រវល់​មិន​ចាប់អារម្មណ៍ ក្មេង​ប្រុស​ស្រី​២​នាក់ ចុះ​លេង​ទឹក​ស្រះ លង់​ស្លាប់​ – CEN