ក្រោយ​ការផ្ទុះ​រាលដាល​បាតុកម្ម ព្រឹក​ម៉ិញ​នេះ​សភា​វៀតណាម​បាន​ធ្វើ​ការបោះឆ្នោត​សម្រេច​លើក​ពេល​អនុម័ត​ច្បាប់​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ៩៩​ឆ្នាំ ទៅ​លើក​ក្រោយ​វិញ – CEN