មន្ត្រី​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង ជួបប្រជុំ​ថ្នាក់ទាប​លើកចុងក្រោយ​មុន​ចាប់ផ្តើម​ជំនួប​កំពូល​ – CEN